Langesund


Langesund menighets visjon er KJÆRLIGHET I ORD OG HANDLING. Menigheten ønsker å bygge sin virksomhet på Guds godhet der alle kan  kjenne seg velkomne og føle seg betydningsfulle. 

Menigheten ønsker å bygge på gode og ærlige relasjoner med et liv i nærhet til Jesus for å styrke egen tro, utvikle relasjoner for å styrke fellesskapet og vokse som menighet. "Åpen, ærlig og engasjert" er menighetens kjerneverdier.

Langesund kirke
Kirkeveien 10
3970 LANGESUND

Tlf: 35966990
Send epost

Kontaktinformasjon

Les menighetsbladet vårt her!
 

Under ser dere våre aktuelle nyheter.

Langesund menighetsblad nr. 2 2024

Les mer

Gå på tur for misjon

Vil du være med å gå på tur for misjon? Det er en gruppe i Langesund menighet og en gruppe i Bamble og Herre menighet som går på tur en gan...

Les mer

Langesund menighetsblad nr. 1 2024

Les mer
SIMEN Bamble-logo

SIMEN - Sammen i Menigheten

Velkommen til SIMEN-BAMBLE i Langesund kirke. På SIMEN (Sammen i menigheten) møter vi hverandre  med åpenhet og inkludering. Her er alle ...

Les mer

Langesund menighetsblad nr.6 2023

Les mer

Langesund menighetsblad nr. 5 2023

Les mer

Rune Rasmussen, Langesunds nye sokneprest

Les mer

Langesund menighetsblad nr. 4 2023

Les mer
Se flere saker