Søndagens gudstjenester uke 30

Her finner du informasjon om gudstjenester i Bamble, Herre, Stathelle og Langesund kirker.

Les mer

 

Omvisning i Bamble kirke

Sommeren 2024 er du hjertelig velkommen til kirkeomvisning i bamble kirke.

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr. 3/24

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr. 2 2024

Les mer

 

Gå på tur for misjon

Vil du være med å gå på tur for misjon? Det er en gruppe i Langesund menighet og en gruppe i Bamble og Herre menighet som går på tur en gan...

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr. 1 2024

Les mer

 

Kirkeskyss - Stathelle

Trenger du hjelp med transport til gudstjeneste i Stathelle kirke?

Les mer

 

SIMEN - Sammen i Menigheten

Velkommen til SIMEN-BAMBLE i Langesund kirke. På SIMEN (Sammen i menigheten) møter vi hverandre  med åpenhet og inkludering. Her er alle ...

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr.6 2023

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr. 5 2023

Les mer

 

Renovering Bamble kirke Del 5

Nå er laftearbeidet i Bamble kirken ferdig. Arbeid med tak, blikk, kledning og maling pågår.

Les mer

 

Offentliggjøring av valgresultat

Det var kirkevalg 10. og 11. september 2023. Takk til alle som stilte til valg, som bidro til å gjennomføre valget og til alle som avga sin...

Les mer

 

Rune Rasmussen, Langesunds nye sokneprest

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr. 4 2023

Les mer

 

Debora Due Café

Velkommen til alle voksne damer.

Les mer

 

Baluba høstplan 2023

Kom å syng med oss i Barnekoret BALUBA.  Vi øver på Bamble menighetshus annenhver tirsdag.

Les mer

 

Kirketaco i Stathelle kirke

Velkommen til tacomiddag i Stathelle kirke!

Les mer

 

Tekstsamtaler

Velkommen til tekstsamtaler i Stathelle kirke

Les mer

 

Fellesskapskvelder vår -24

Velkommen til fellesskapskvelder  i Bamble menighetshus.

Les mer

 

Credo ungdomsklubb i Bamble menighetshus

Credo er en ungdomsklubb som drives av Bamble menighet og ungdommene selv.  Datoer for høsten 2023 er klar.

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr. 2 2023

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 1 2023

Les mer

 

Kvinnenes internasjonale bønnedag

Fredag 3. mars kl. 19.00 i Stathelle kirke

Les mer

 

Nye gravferdsvedtekter 01.01.23

Justerte og oppdaterte gravplassvedtekter, gyldig f.o.m 01.01.2023.

Les mer

 

Renovering Bamble kirke Del 4

Det har skjedd mye bak presenningen siden siste oppdatering. Her finner du bilder fra laftearbeidet.

Les mer

 

Renovering Bamble kirke - Tårnet

Her kommer bilder fra arbeidet som er gjort i tårnet. Trearbeidet i tårnet nærmer seg ferdig.

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr. 6 2022

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 5 2022

Les mer

 

Utleie av Stathelle Kirke

Reglement for utleie og utlån av Stathelle Kirke  

Les mer

 

Utleie av Bamble menighetshus

Utleie av lokale 

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 4 2022

Les mer

 

Kirkeforum for menn

Et lavterskeltilbud for menn i Stathelle kirke. Vi møtes 2. onsdag hver måned kl. 11.00-12.30.

Les mer

 

Endring av konfirmasjonstidspunkt fra 2024 i Langesund kirke

Langesund menighetsråd har vedtatt å endre tidspunkt for konfirmasjon fra vår til høst fra 2024 .

Les mer

 

Utbedring av Bamble kirke Del 3

Siden forrige oppdatering er foreløpig ferdigstilling vedr. utbedring av Bamble kirke satt til uke 7 i 2024.

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 3 2022

Les mer

 

Utbedring av Bamble kirke del 2

Her kommer en oppdatering på hva som har skjedd med Bamble kirke de siste ukene.

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 2 2022

Les mer

 

Utbedring av Bamble kirke

I 2022 går Bamble kirke gjennom en større utbedring og skal være pakket inn mens det meste av arbeidet utføres.

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 6 2021

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 5 2021

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 4 2021

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 3 2021

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 2 2021

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 6 2020

Les mer

 

Visitasprotokoll fra bispevisitas i Langesund

Visitasprotokoll fra Bispevisitas i Langesund sokn 4. - 8. november 2020

Les mer

 

Tilhørighet i Den norske kirke

Alle tilhørige i kirken får brev om at de slettes fra medlemsregisteret 1. januar 2021

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 5 2020

Les mer

 

Langesund menighetsblad nr 4 2020

Les mer

 

Kirkens SOS trenger medarbeidere

Det er utfordrende, spennende og meningsfullt å være frivillig i Kirkens SOS – kanskje er dette noe for deg?

Les mer

 

Kronerulling for Gautefall fjellkirke

NÅ TRENGER GAUTEFALL FJELLKIRKE EN HÅNDSREKNING!

Les mer

 

@ - krøll

Aktivitetsklubb for barn i 5.-7. klasse

Les mer

 

Langesund Minigospel

Lyst til å synge? Leke? Danse? Lage ting og ha det gøy?  

Les mer

 

Stathelle menighets misjonsprosjekt

Stathelle menighetsråd vedtok 7. mars 2023 å forlenge misjonsavtale med NMS med fokusland Thailand.

Les mer

 

Fellesrådets medlemmer

Bamble kirkelige fellesråd I Bamble kommune er det 3 menigheter/kirkesokn: Bamble og Herre sokn, Langesund sokn og Stathelle sokn.

Les mer

 

Personvern i Bamble-kirkene

Personvernforordningen (Forordning 2016/679, på engelsk  General Data Protection Regulation , forkortet  GDPR ) er en forordning som skal s...

Les mer

 

Langesund menighet

Les mer

 

Bispevisitasforedrag november 2018 Stathelle Bamble og Herre menigheter

Les mer

 

Befaringsrapport før visitas i Bamble, Stathelle og Herre menigheter

Les mer

 

Bamble menighets misjonsprosjekt "like mye verdt"

Problemet Barneekteskap er et globalt problem som rammer 1 av 5 jenter. Det betyr at en jente står barnebrud hvert tredje sekund. Det ...

Les mer

 

Givertjeneste for ungdomsarbeider

Vi trenger givere til våre stillinger i barne- og ungdomsarbeidet i Bamble, Herre og Stathelle menigheter.

Les mer

 

Velkommen til Bamble og Herre menighet

Vi er en menighet som favner alle fra Herre i nord til Dørdal i sør.

Les mer

 

Bamble kirke

Bamble kirke ligger vakkert til ved E-18 ca. 5 km syd for Grenlandsbrua. 

Les mer

 

Olavskirken

Like ved Bamble kirke ligger de restaurerte ruiner av en gammel middelalderkirke.

Les mer

 

Søke etter dødsannonser

Les mer

 

Bamble Menighet er medeier i Media Gruppen Grenland

Les mer

 

VIPPS

Du kan nå betale med VIPPS i kirkene i Bamble.

Les mer

 

IKKE kast blomsterløken!

Aktive damer på Herre ønsker å bevare blomsterløkene du tar opp fra gravstedet ditt og gi dem nytt liv et annet sted.

Les mer

 

Byggmester Jørgensens legat

STIPEND  - Støtte til ungdom under utdanning.

Les mer

 

Søk i Kirkearkivet

Les mer

 

Informasjon om kirkene i Bamble

Våre kirker i Bamble kommune

Les mer

 

Invielse av Stathelle nye kirke

Les mer

 

Stathelle kirke feiret 50-årsjubileum

Stathelle kirke feiret 50-årsjubileum Kristi himmelfartsdag, torsdag 29. mai 2014.

Les mer

 

Givertjenesten

Du kan være med å gi til arbeidet i Langesund menighet! 

Les mer

 

Maria-kapellet – en perle som vi kunne brukt mer!

Mange veifarende blir overrasket når de finner dette enkle, stille kapellet i ruinene ved Bamble kirke.

Les mer

 

Misjonsprosjektene

Langesund menighet støtter to misjonsprosjekt i Mali, - et gjennom NMS og et gjennom Normisjon

Les mer

 

Litt om Langesund menighet

Kjærlighet i Ord og handling!

Les mer

 

Langesund kirke

Gamle og nye Langesund kirke.

Les mer

 

Herre kirke

"Herrevasdragene" er et fellesnavn på to elver (Gyteelva og Bolvikelva) som møtes og renner ut i Frierfjorden.

Les mer