Rune Rasmussen, Langesunds nye sokneprest


Rune Rasmussen kommer fra stillingen som spesialprest for inkluderende kirkeliv ved Kirkelivsavdelingen på Agder og Telemark bispedømmekontor. Han har vært sentral i dette arbeidet både i vårt bispedømme og nasjonalt, og han er kjent fra HEL-gudstjenester, gudstjenester for alle uansett funksjonsnivå, i menighetene her i Bamble, Langesund og Stathelle.


Han er bosatt i Risør og kommer opprinnelig fra Brevik. Rune Rasmussen er født i 1958 og er gift og har tre barn. Han har bakgrunn både fra flere prestestillinger og som misjonsleder i NMS. 


Rune Rasmussen har utviklet materiell og skrevet bøker til bruk i HEL-arbeidet, bl.a. «Gudstjeneste for alle - En papirløs gudstjeneste med sanger og liturgiske byggeklosser» utgitt på IKO-forlag. Han har også skrevet en bok om menighetsutvikling: «Misjonerende menighet - Lokal menighetsutvikling i en global kirke». 


Vi ser fram til at Rune Rasmussen begynner som sokneprest i Langesund og ønsker ham velkommen.

 


Trond Engnes, prost i Bamble prosti

 


 

Tilbake