Stathelle


Stathelle menighet sin visjon lyder «Forskjellige – sammen om noe stort». Den Norske kirke har som visjon «Mer himmel på jord».

Legger du sammen dette sentrale og lokale blir det et vitnesbyrd om at vi vil være en misjonerende, tjenende og åpen kirke, som i kjærlighet til vår neste, og i kraft av vårt mangfold, bærer evangeliet om Jesus.

Stathelle kirke
Sundbyveien 58
3960 STATHELLE

Tlf: 35966990
Send epost

Kontaktinformasjon

 

Her kan du se nyheter fra Stathelle menighet.
 

Søndagens gudstjenester

Her finner du informasjon om gudstjenester i Bamble, Herre, Stathelle og Langesund kirker.

Les mer

Gå på tur for misjon

Vil du være med å gå på tur for misjon? Det er en gruppe i Langesund menighet og en gruppe i Bamble og Herre menighet som går på tur en gan...

Les mer

Kirkeskyss - Stathelle

Trenger du hjelp med transport til gudstjeneste i Stathelle kirke?

Les mer
SIMEN Bamble-logo

SIMEN - Sammen i Menigheten

Velkommen til SIMEN-BAMBLE i Langesund kirke. På SIMEN (Sammen i menigheten) møter vi hverandre  med åpenhet og inkludering. Her er alle ...

Les mer

Debora Due Café

Velkommen til alle voksne damer.

Les mer

Kirketaco i Stathelle kirke

Velkommen til tacomiddag i Stathelle kirke!

Les mer

Tekstsamtaler

Velkommen til tekstsamtaler i Stathelle kirke

Les mer
Maleri, dame som strekker armene mot himmelen.

Kvinnenes internasjonale bønnedag

Fredag 3. mars kl. 19.00 i Stathelle kirke

Les mer
Se flere saker