Kontaktinformasjon


Bamble kirkelige fellesråd
Besøksadresse:
 Kirkeveien 12, 3970 LANGESUND - se kart
Postadresse: Postboks 80, Rådhuset, 3993 LANGESUND

Telefon: 35 96 52 81 / 922 69 321
Epost: bamble.kirkelige.fellesrad@bamble.kommune.no


Bamble menighetskontor
Adresse: Europaveien 472, 3967 STATHELLE - se kart
Telefon: 35 96 69 90
E-post: bamble.menighetskontor@bamble.kommune.no


Langesund menighetskontor
Besøksadresse: Storgata 8, 2. etg, 3970 LANGESUND - se kart
Postadresse: Postboks 80, Rådhuset, 3993 LANGESUND
Telefon: 35 96 52 82
E-post: langesund.menighetsrad@bamble.kommune.no

Kapellan

Ole Martin Sandland

98612086

Send e-post

Kirketjener / Gravplassarbeider

Martin Andreassen

41637730

Send e-post

Kirketjener / Gravplassarbeider

Inge Bjørnø

90244030

Send e-post

Kirketjener / Gravplassarbeider

Christian Eriksen

99006211

Send e-post

Kirketjener / Gravplassarbeider

Kristian Dahl Finmark

482 79 170

Send e-post

Kirketjener / Gravplassarbeider

Morten Lund

906 70 778

Send e-post

Kirkeverge

Astrid Thomasberg

35 96 52 81

922 69 321

Send e-post

Kirktj./gravf.koord

Roy Finmark

934 31 353

Send e-post

Menighetsarbeider, Langesund

Lisbeth Barlaup-Åsnes

90900379

Send e-post

Menighetssekretær

Heidi Maria Vinje Nilsen

35966990

90529079

Send e-post

Organist

Signe Pande Ay

911 41 275

Send e-post

Organist

Kirsten Eliassen

992 28 108

Send e-post

Organist

Thor Fjellvang

930 25 025

Send e-post

Organist-vikar

Sven Åge Broch Borgersen

91818634

Send e-post

Prost - Bamble prosti

Trond Engnes

41453591

Send e-post

Soknediakon

Reidun Fadum Hvale

90510396

Send e-post

Sokneprest Bamble og Herre

Thorild S. Svanemyr

41236922

Send e-post

Sokneprest Langesund

Rune Rasmussen

48997100

Send e-post

Sokneprest Stathelle

Allan L. Hjort

48429555

Send e-post

Trosopplæringsleder

Natalia Boiten

47671760

Send e-post

Økonomirågiver

Jorunn Merete Werswick

35 96 52 85

+4797612775

Send e-post