Sorgkvelder


Vi i menighetene i Bamble ønsker å invitere til en sorgkveld i Stathelle kirke. Kveldens tema har vi kalt: «Vanlig» eller komplisert sorg? 

 

Tid og sted: torsdag 10. november 2022. i Stathelle kirke. Kl: 19.00 - 20.30.

-    Sorg = Følelser + noe mer
-    Fem ting du må vite om følelser!
-    Hva kan komme «mellom oss» og følelsene våre?
-    Kjennetegn ved «vanlig» sorg
-    Kjennetegn ved komplisert sorg. 
-    Oppsummering
-    Dialog
 

Kvelden er et åpent arrangement for mennesker i sorg.
Program: 
•    Innlegg av psykolog Knut Halfdan Svendsen. 
•    Sang og musikk av Cathrine Fjellvang-Hanssen og Thor Fjellvang.
•    Medvirkende blir ansatte i menigheten.
•    Enkel servering.

Vi opplever alle å miste noen av våre nærmeste, både familie og venner. Det er noe av det vondeste vi kan oppleve. Menneskers reaksjon på tap er sorg. Sorg er naturlig når vi har mistet noen.
 
Kroppen, tankene og følelsene våre blir påvirket og reagerer på sorg. Hvordan vi påvirkes kan variere for den enkelte av oss. Lengden og uttrykket sorgen har i våre liv kan være forskjellig. Det er ingen fasit, men vi vet at alle følelser kan være til stede i sorgen. I samme familie kan sorgen også oppleves forskjellig. 
 

Vi inviterer til ny sorgkveld i Bamble menighetshus 20. april 2023. kl: 19.00.

 

Velkommen!


På vegne av Langesund, Herre, Stathelle og Bamble menighet
Soknediakon Reidun Fadum Hvale, tlf: 90 51 03 96
 

 

 

Tilbake