Konfirmant i Bamble, Herre eller Stathelle 2023?


Er du født i 2008? Har du tenkt å konfirmere deg i kirken?
Påmeldingen til konfirmasjon i Bamble, Herre og Stathelle kirker er nå åpen.
 

 

 

Konfirmasjonstiden vil bestå av konfirmantsamlinger, gudstjenester, leir og forskjellige andre aktiviteter. Konfirmasjonestiden er en tid hvor vi lærer om den kristene troen og kan undre oss sammen over Gud og de store spørsmålene.

Du er velkommen til å følge konfirmantundervisningen uansett om du er sikker på at du vil konfirmeres eller ikke, og uansett om du er døpt eller ikke. For de som ikke er døpt, men som ønsker å konfirmere seg, legger vi til rette for dåp av de aktuelle konfirmantene.


Konfirmantsamlingene blir i konfirmantens lokale kirke. Kick-Off for konfirmantåret er:
Stathelle kirke 12. januar kl. 16:00 – 17:30
Herre kirke 19. januar kl. 16:00 – 17:30 
Bamble menighetshus 19. januar kl. 18:30 – 20:00

Er det behov for individuell tilrettelegging, ønsker vi å legge til rette for det. 
Ta kontakt med diakon Reidun: Reidun.Hvale@bamble.kommune.no

 

Konfirmasjonsdatoer 2023:
Bamble: lørdag 26. august og 27. august i Langesund kirke
Herre: søndag 3. september kl.11:00 i Herre kirke
Stathelle: lørdag 2. september og 3. september i Stathelle kirke

Vi vil komme tilbake til antall gudstjenester og fordeling på tidspunkt for Bamble- og Stathelle-konfirmantene etter hvert når vi ser hvor mange vi blir.

 

Det blir holdt informasjonsmøte for konfirmanter og foresatte:

Herre kirke: 24. november (Vi kommer tilbake med tidspunkt.)
Bamble menighetshus: 24. november (Vi kommer tilbake med tidspunkt.)
Stathelle kirke: 17. november (Vi kommer tilbake med tidspunkt.)

Her blir det gitt mer informasjon om konfirmanttiden og mulighet til å stille spørsmål. 

 

Meld deg på her 

 

Velkommen som konfirmant i Bamble, Herre og Stathelle kirke! 
Spørsmål? Kontakt kapellan Ole Martin Sandland.
olemartin.sandland@bamble.kommune.no
 

 

 

Tilbake