Ledig stilling - Kirketjener 80 %


Bamble kirkelige fellesråd søker etter kombinert kirketjener/gravplassarbeider/renholder i 
80 % fast stilling. 
 

 

Kirketjener-/gravplassarbeider-/renholder stilling 
 

Bamble kirkelige fellesråd søker etter kombinert kirketjener/gravplassarbeider/renholder i 
80 % fast stilling. 

Kirketjener/gravplassarbeider/renholder skal være med å betjene alle kirkene og gravplassene i Bamble kommune. Staben er hovedsakelig samlet i tre kontorer for områdene; Bamble menighetskontor, kirkevergekontoret(rådhuset) og menighetskontoret i Langesund.  Bamble kommune har ca 14 100 innbyggere. Bamble kirkelige fellesråd har til sammen 5,5 stillingshjemler i kombinertstillinger som kirketjener/gravplassarbeider.

Stillingen omfatter bl.a. å være med på klargjøring av kirkene til gudstjenester og kirkelige handlinger, tilsyn og vedlikehold av tekniske anlegg, inventar og bygninger, forberedelser og gjennomføring ved begravelser, vedlikehold på gravplassene, betjene kirkenes og gravplassenes besøkende på en serviceinnstilt måte, være kirketjener til gudstjenester og kirkelige handlinger, samt følge lover og regler som gjelder for arbeidsområdet man blir satt til. 10 % av den 80 % stillingen innebærer å vaske kontorlokalene i Bamble menighetshus. 
 

Kvalifikasjoner:

 • Bør helst ha gjennomført kirketjenerskolen eller ha en fagutdannelse (innenfor grøntanlegg/gartner, elektriker, rørlegger o.l).
 • Må ha sertifikat (BE) på personbil og tilhenger.
 • Bør ha sertifikat på lastebil-C1E, eller være villig til å ta dette sertifikatet innen første ansettelses år for egen regning.
 • Må ha maskinførerbevis på gravemaskin, hjullaster og dumper, og helst sertifikat på bruk av motorsag og lift. 
 • Ønskelig med arbeidserfaring fra kirke og gravplass.
   

Andre krav til stillingen:

 • Må kunne disponere egen bil i jobb mot kjøregodtgjøring.
 • Må være komfortabel med bruk av PC
 • Den som tilsettes må legge fram tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) ihht. Lov om tros- og livssynssamfunn § 20.
 • Det stilles krav om medlemskap i Den norske kirke.
   

Egenskaper som vil bli vektlagt:

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
   

Stillingen har kirkevergen som nærmeste overordnede. 
Søknadsfrist 20.09.2021. Tiltredelse etter avtale. Det er 6 mnd. prøvetid.
 

Vi kan tilby deg:

 • Fast stilling med lønn i hht hovedtariffavtale, pensjon i KLP
 • Godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte oppgaver.
   

Nærmere opplysninger ved henvendelse til:
Kirketjener/gravplassleder Morten Lund tlf: 90 67 07 78/ konstituert kirkeverge Jorunn Werswick tlf 35965285/97612775.


Søknad sendes til:
Bamble kirkelige fellesråd
v/ kirkevergen
Rådhuset, Postboks 80, 3993 Langesund
 

Tilbake