Trosopplæring - tilbud til barn og unge

Etterskoletid

   Les mer...

Etter skoletid i Stathelle kirke

    For barn i 4, 5 og 6. klasse        Les mer...

Konfirmantplan med møter og oppgaver i Stathelle kirke

Møter og oppgaver for konfirmantene på Stathelle vinter og vår 2017    Les mer...

Grenland Soul Children

Grenland soul children er for deg mellom 10 og 18 år.     Les mer...

BALUBA - Barnekor Bamble Menighetshus

   Les mer...