Trosopplæring - tilbud til barn og unge

BALUBA - Barnekor Bamble Menighetshus

   Les mer...

Grenland Soul Children

Grenland soul children er for deg mellom 10 og 18 år.     Les mer...

Babytrall Stathelle og Herre kirke

Velkommen til Babytrall i Stathelle og Herre kirker! Vi synger enkle bar...   Les mer...

Babytrall i Stathelle- og Herre kirker

   Les mer...

Etter skoletid i Stathelle kirke

    For barn i 4, 5 og 6. klasse        Les mer...