Diakoni

Besøkstjeneste

En utstrakt hånd    Les mer...

Diakoni

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste".     Les mer...