Nyheter fra fellesrådet

Gravferdsvedtekter

   Les mer...

Utleiereglement

Her finner du utleiereglement for leie av kirkene i Bamble for ikke-medlemmer ...   Les mer...

Fellesrådets medlemmer

Bamble kirkelige fellesråd I Bamble kommune er det 4 menigheter/kirkesokn:...   Les mer...

Søk i Kirkearkivet

   Les mer...

Våre Kirker

Våre kirker i Bamble kommune   Les mer...

Kirkevergen trenger mer penger til vedlikehold

I forbindelse med budsjettbehandlingen i høst og vinter, kom det fram at kirkev...   Les mer...

Innskrenking av bruken av Bamble kirkegårder

Kirkevergen ser at bruken av graver på Bamble østre kirkegård vil få innskrenket...   Les mer...

Møteplan for fellesrådet

Bamble kirkelige fellesråd har følgende planlagte møtedatoer:

Møteinnkalling

 TittelBeskrivelse

Møteprotokoll

 TittelBeskrivelse