Innkalling og Protokoller

 

INNKALLINGER

BMR - 06.12.16                      

BMR - 01.11:16

BMR - 04.10.16

BMR - 13.09.16

BMR - 16.08.16

BMR - 07.06.16

BMR - 10.05.16

BMR - 05.04.16

BMR - 08.03.16

BMR - 02.02.16

BMR - 05.01.16
BMR - 09.03.15
BM Årsmøte
BMR - 12.10.15


REFERATER

BMR - 06.12.16

REF. BMR - 01.11:16

REF. BMR - 04.10.16

REF. BMR - 13.09.16

REF. BMR - 16.08.16

REF. BMR - 07.06.16

REF. BMR - 10.05.16

REF. BMR - 05.04.16

REF. BMR - 08.03.16

REF. BMR - 02.02.16

REF. BMR - 05.01.16


BMR - 13.01.15
BMR - 09.02.15
BMR - 13.04.15
BMR - 09.09.15

BMR - 01.12.14

(Linkene laster ned dokumentene)

Tegn forklaringer: 
BMR = Bamble MenighetsRåd
BM = Bamble Menighet