Bamble.kirken.no

 

22.06.2017

Hver onsdag i perioden 28. juni til 23. august, mellom 14:00 - 17:00 er Kirken åpen kirke i Bamble.

Menighetsrådet og Historielaget har et samarbeid om åpenkirke der medlemmer av Historielaget har skaffet guider og opparbeidet materiell på norsk, engelsk og tysk.

Dette brukes for å gjøre våre kirker mer kjent blandt kommunens innbygere og turister i kommunen.

Fergen fra danmark til Langesund kan være et av målene , men vi ønsker jo gjerne lokalbefolkningen i grenland til å bli bedre kjent med sin egen historie og kirke.

Det er også lov å bruke Kirkerommet til bønn og et stedfor ettertanke.

 

28. juni - 23. august