Bamble.kirken.no

 

11.02.2017

Med foredrag av Trygve Wikstøl

 

 

Årsmøte i Stathelle kirke torsdag 23.mars kl.19.00

Årsmøtesaker
Foredrag v/Trygve Wikstøl
Enkel servering

Saker til årsmøtet må meldes skriftlig til menighetsrådet v/Anne Karine Eriksen,  Hellebergv.63, 3960 Stathelle (akaerik@online.no) eller Menighetskontoret, Europaveien 472, 3967 Stathelle,  senest torsdag 16.mars

Vi legger ut årsmøtepapirene i kirken på forhånd

Velkommen!