Bamble.kirken.no

 

22.06.2017


Et lavterskeltilbud for menn i Stathelle kirke          


Vi møtes 2. onsdag hver måned - kl. 11.00 – ca. 12.30  
 

Møtedatoer for høsten 2017  

13.september,, 11.oktober, 15.november, 13. desember


  
Møteopplegg
En innleder om et tema
Samtale og enkel bevertning 
 
Etter en beskjeden åpning i desember 2011, har vi opplevd en økende interesse. Dette tolker vi som et behov for et møtepunkt i kirken utenom gudstjenestene også for menn.

Menn i alle aldre er velkomne, selv om vi må innrømme at tidspunktet nok medvirker til at de grå (eller få) hår dominerer! 
 
Temaene blir offentliggjort i TA (på plakaten) samme dag, og i Varden (det skjer) dagen før.