Bamble.kirken.no

 

15.01.2018

Velkommen til fellesskapskvelder i Bamble menighetshus.

Vi innbyr deg til fellesskap!
 
Du er like velkommen om du er spørrende og usikker på kristen tro eller har
vært aktivt med i kristen virksomhet lenge.

Vi tror at vi alle har noe å lære, og at det er verdifullt å være sammen.
 
Kveldene legger vekt på det sosiale. Vi starter med å spise kveldsmat sammen og
bli kjent med hverandre. Videre blir det tatt opp temaer som angår kristen tro og liv.
Dette blir belyst både gjennom undervisning og samtale  etterpå
 
Det er egne temaer og innledere for hver kveld. Det blir også sang og musikk.
 
Velkommen til fellesskapskvelder i Bamble menighetshus.
Vi vil innby deg til 4 fellesskapskvelder som Bamble menighet arrangerer dette halvåret.
 
Kveldene legger vekt på det sosiale. Vi starter med kaffe og litt å spise.
 
Videre blir det tatt opp temaer som angår kristen tro og liv. Dette blir belyst både gjennom
undervisning og samtale etterpå.
 
En er like velkommen om en er spørrende og usikker på kristen tro eller har vært aktivt
med i kristen virksomhet lenge. Vi tror at vi alle har noe å lære, og at det er verdifullt å komme sammen.
Det er egne temaer og innledere for hver kveld. Vi har også satset på å få med sang – og musikkinnslag.  
Hvorfor ikke sette av disse onsdagskveldene i vår?  En kan delta på en eller flere kvelder, men det ville
være fint om mange kunne delta på alle fire.
 
Arrangør er Bamble menighetsråd ved Fellesskapskomitéen.
 
PROGRAM FOR VÅREN 2018
 

Onsdag 24. januar kl. 19.00:

Tema: I begynnelsen var Ordet – tanker rundt Johannesevangeliet

Innleder: Marit Fadum Storaker og Kjell Storaker

Sang og musikk: Steffen Moen og Hjørdis Linna

 

Onsdag 21. februar kl. 19.00:

Tema: Det kristne fellesskapet

Innleder: Sam Tore Bamle

Sang og musikk: Helge og Vigdis

 

Onsdag 21. mars kl. 19.00:

Tema: En vandring i undring. Lyrikk, musikk og undring over livet

Innledere: Unni -Lisbeth Kleiven, Magnar Kleiven og Oddmund Haugen

Sang og musikk: Arnfinn Finmark

 

Onsdag 18. april kl. 19.00:

Tema: Sletteberg spesial

Innleder: Jon Kristian Sletteberg