Fellesskapskvelder

 

27.08.2018

Velkommen til fellesskapskvelder i Bamble menighetshus.

Vi innbyr deg til fellesskap!
 
Du er like velkommen om du er spørrende og usikker på kristen tro eller har
vært aktivt med i kristen virksomhet lenge.

Vi tror at vi alle har noe å lære, og at det er verdifullt å være sammen.
 
Kveldene legger vekt på det sosiale. Vi starter med å spise kveldsmat sammen og
bli kjent med hverandre. Videre blir det tatt opp temaer som angår kristen tro og liv.
Dette blir belyst både gjennom undervisning og samtale  etterpå
 
Det er egne temaer og innledere for hver kveld. Det blir også sang og musikk.
 
Velkommen til fellesskapskvelder i Bamble menighetshus.
Vi vil innby deg til 4 fellesskapskvelder som Bamble menighet arrangerer dette halvåret.
 
Kveldene legger vekt på det sosiale. Vi starter med kaffe og litt å spise.
 
Videre blir det tatt opp temaer som angår kristen tro og liv. Dette blir belyst både gjennom
undervisning og samtale etterpå.
 
En er like velkommen om en er spørrende og usikker på kristen tro eller har vært aktivt
med i kristen virksomhet lenge. Vi tror at vi alle har noe å lære, og at det er verdifullt å komme sammen.
Det er egne temaer og innledere for hver kveld. Vi har også satset på å få med sang – og musikkinnslag.  
Hvorfor ikke sette av disse onsdagskveldene i vår?  En kan delta på en eller flere kvelder, men det ville
være fint om mange kunne delta på alle fire.
 
Arrangør er Bamble menighetsråd ved Fellesskapskomitéen.
 

PROGRAM FOR HØSTEN 2018

Onsdag 26. september kl. 19.00:

Tema: Kongers og dronningers tro og liv.

       Kåseri ved Torbjørn Greipsland

      Sang: Trude Wingereid

     

       Onsdag 24. oktober kl. 19.00:

Tema: Den store fortellingen

Innleder: Marit Fadum Storaker

      Sang: Sølvi F. Hartveit og Ingvald Dahl

 

      Onsdag 21. november kl. 19.00:

Tema: Biskopens aften

Innleder: Biskop Stein Reinertsen, som er på visitas i Bamble

     Sang: Kirsten Eliassen

 

       Onsdag 12. desember kl. 19.00:

Tema: Frivillighet i menigheten

Innleder: Reidun Fadum Hvale

      Sang og musikk: Arnfinn Finmark og Lasse Aspeflaten