Bamble.kirken.no

 

15.09.2017

Velkommen til fellesskapskvelder i Bamble menighetshus.

Vi innbyr deg til fellesskap!
 
Du er like velkommen om du er spørrende og usikker på kristen tro eller har
vært aktivt med i kristen virksomhet lenge.

Vi tror at vi alle har noe å lære, og at det er verdifullt å være sammen.
 
Kveldene legger vekt på det sosiale. Vi starter med å spise kveldsmat sammen og
bli kjent med hverandre. Videre blir det tatt opp temaer som angår kristen tro og liv.
Dette blir belyst både gjennom undervisning og samtale  etterpå
 
Det er egne temaer og innledere for hver kveld. Det blir også sang og musikk.
 
Velkommen til fellesskapskvelder i Bamble menighetshus.
Vi vil innby deg til 4 fellesskapskvelder som Bamble menighet arrangerer dette halvåret.
 
Kveldene legger vekt på det sosiale. Vi starter med kaffe og litt å spise.
 
Videre blir det tatt opp temaer som angår kristen tro og liv. Dette blir belyst både gjennom
undervisning og samtale etterpå.
 
En er like velkommen om en er spørrende og usikker på kristen tro eller har vært aktivt
med i kristen virksomhet lenge. Vi tror at vi alle har noe å lære, og at det er verdifullt å komme sammen.
Det er egne temaer og innledere for hver kveld. Vi har også satset på å få med sang – og musikkinnslag.  
Hvorfor ikke sette av disse onsdagskveldene i vår?  En kan delta på en eller flere kvelder, men det ville
være fint om mange kunne delta på alle fire.
 
Arrangør er Bamble menighetsråd ved Fellesskapskomitéen.
 
PROGRAM FOR HØSTEN 2017

 

Onsdag 13. september kl. 19.00:

Tema: Sang-gudstjeneste. Gladsang fra Gjerpen og organist Kirsten Eliassen.

Kvelden inngår som en del av Bamble menighets musikkuke. Vi starter i kirken og spiser felles kveldsmat etterpå på menighetshuset.

 

Onsdag 11. oktober kl. 19.00:

Innleder: Ragnhild Feyling forteller fra sitt virke som fengselsprest i Skien krestsfengsel.

Sang: Sølvi F. Hartveit og Ingvald Dahl

 

Onsdag 8. november kl. 19.00:

Tema: Naturlige gleder til undring og helse

Innleder: Jan Erik Tangen

Sang: Trude Wingereid

 

 

Onsdag 6. desember kl. 19.00:

Tema: Tilhørighet for alle

Innleder: Rune Rasmussen, spes.prest for inkluderende kirkeliv.

Sang: May Turid Wingereid