Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

fellesbanner-menighetsblad51.gif
 

Takk til Andreas!

Takk til Andreas for innsatsen som vikar prest, i Bamble menighetene. Vi som har møtt Andreas vet at han alltid er blid og engasjert mann. 

BAMBLE KIRKE

Morgenbladet annmelder gudstjeneste i Bamble

Morgenbladets Journalist har sneket seg inn i Bamble Kirke for å gi en anmeldelse gudstjenesten 14. desember. Det var Svein Lindebø som forettet under gudstjenesten. Ut av de gudstjenestene journalisten har besøkt ser Bamble ut til å gi gode karakterer. Besøket ver ikke varslet på forhånd. 

BAMBLE KIRKE

ledige frivillige klokkerstillinger

Menighetsrådet søker etter frivillige klokkere. Tjenesten vil være i turnus på søndager. Som klokker gjør du blant annet følgende: En klokker bistår ved gudstjenester og kirkelige handlinger etter gudstjenestebokens bestemmelser. Klokkeren er med i prosesjon ved inngang til gudstjenesten. klokkeren leser lesertekstene, bistår ved dåp og nattverd, er en av kollektørene, teller opp kollekten sammen med kirketjener. Er du interessert eller mener du kjenner noen vi kan spørre ta kontakt med May Wenche Tjellaug

BAMBLE MENIGHETSBLAD

Bamble menighetsblad trenger økonomisk hjelp

Bamble menighetsblad har slitt med inntektene de siste tiden.

Menighetsbladet har mått bedt menighetene om økonomisk støtte.  

Menighetsbladet har også mått innføre frivillig medlemskontigent på kr. 100,-

Pengegaver til menighetsbladet: 2601.30.22738 mottas med takk. 

BAMBLE KIRKE

Madagaskar trenger dine sommer klær

Bamble menighet har inngått avtale om nytt misjonsprosjekt på Madagaskar. 

Findal misjonsklubb samlet inn 8000 kr til "snekkermaskin" slik at skolen kan lage møbler for salg. 

Her er maskinen nyinnkjøpt og monteres slik at elevene kan lage møbler til skolen og møbler for salg. I tillegg lærer de et håndverk.et skolen feiret i høst.

Men de trenger mer hjelp! De spør spesielt etter sommerklær! 

Madagaskar er et u-land og det er vanskelig å få tak i varer. Har DU sommertøy du ikke har bruk for, men som kan passe til elevene i Morondava? Ta kontakt på tlf 91875966, til Anne Helene Wingereid Bergersen

Følg med på prosjektet her

BAMBLE KIRKE

Bamble Menighet ønsker seg forsangere

Er du en av dem som som kunne tanke deg å være med i et forsanger team i Bamble Kirke, da er vi på leiting etter deg. 

Bambe menighet ønskr seg mennesker som kunne være med i et forsangerteam en søndag eller to i måneden. Vi tenker at det kunne vært satt opp en turnus om vi var så heldige å få mange. 

Ta kontakt med Ingvald Dahl på tlf 95188770

BAMBLE KIRKE

Engler søkes!

ENGLER ØNSKES TIL JUL

Trosopplæringsutvlaget inviterer foreninger, skoleklasser, SFO, barnehager og privatper- soner til å lage flotte og fantasifulle engler som kan fylle Bamble kirke i advent- og juletiden. Bidragene må merkes og leveres på menighetskontoret innen fredag 21. novem- ber. Premieringpå menighetens juletrefest på nyåret.